Gorredijk e.o.

Wij staan borg voor uitstekende zorg!

Buurtzorg Gorredijk e.o komt naar u toe...Wie zijn wij...
Buurtzorgteam Gorredijk e.o bestaat uit 6 deskundige wijziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen. Het team is klein genoeg om een goede band op te bouwen tussen de cliënt, de mantelzorger(s) en de Buurtzorgmedewerkers, en het is groot genoeg om u te garanderen dat wij de zorg kunnen verlenen die u nodig heeft. 

 

Waar staan wij voor...
Buurtzorgteam Gorredijk e.o levert persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u (ernstig)ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Het buurtzorgteam helpt u met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van de medicijnen. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, wondverzorging, het geven van injecties of het bestrijden van pijn en het geven van terminale zorg.

 

Buurtzorg doet meer!
Buurtzorgteam Gorredijk e.o gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt begeleiding vanuit het team die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers.

 

Buurtzorg Plus.
Wij hebben een samenwerkingsverband met een ergotherapeut en een fysiotherapeut. Dit wordt ook wel Buurtzorg Plus genoemd. Samen wordt er in kaart gebracht wat het functioneren van thuiswonende cliënten belemmert. De behandeling is gericht op verbetering van het dagelijks functioneren en het bedenken van oplossingen op maat. Het buurtzorgteam heeft overleg met de ergotherapeut en de fysiotherapeut waardoor de lijntjes kort zijn er veel zorgafstemming mogelijk is. door vroegtijdig inschakelen van de juiste therapeut wil het buurtzorgteam de kwaliteit van zorg en leven verbeteren. Buurtzorg Gorredijk e.o werkt samen met Fysiotherapie de Loefbitter en ergotherapeut van Jonge en Roorda.

Werkgebied
Buurtzorg Gorredijk e.o is werkzaam in de gemeente Opsterland en een stukje Heerenveen.
De volgende dorpen bevinden zich in ons werkgebied.
Gorredijk, Beetsterzwaag, Nij-Beets, Terwispel, Tijnje, Jubbega, Nieuwehorne, Oudehorne, Lippenhuizen, Langezwaag, Jonkersland, Luxwoude, Hoornsterzwaag en Bontebok.Kiezen voor Buurtzorg betekent:
- Eén persoonlijke begeleider
- Kleine zelfsturende teams
- 24 uur rechtstreeks bereikbaar
- Betere zorg tegen lage kosten
- Zorg toegespitst op uw situatie
- Zorg door hoogopgeleide medewerkers

Wilt u meer weten over Buurtzorg Gorredijk e.o., neem dan contact met ons op.
06-10570885
gorredijk@buurtzorgnederland.com